2019.06.18 (Tue) 04:40    
 
홈 > 독자마당 > 공지사항

TOTAL ARTICLE : 17, TOTAL PAGE : 1 / 1
2010학년도 1학기 휴.복학 신청기간 안내의 건
 용인춘추  | 2009·12·18 11:14 | HIT : 7,809 | VOTE : 982
2010학년도 1학기 휴.복학 신청기간을 아래와 같이 안내하오니 참고하시기 바랍니다.

                  -     아            래     -

가. 신청 및 접수기간 : 2009.12.21(월)~2010.02.26(금)
나. 신청 및 접수방법 : 종합정보서비스에서 로그인 하여 신청 후,
                               승인 확인

** 일반휴학중 가사휴학을 제외한 질병휴학및 군입대 휴학은 신청
   시기와 첨부하는 서류가 각각 다르니 자세한 사항은 학사관리과 
   학적계로 문의하세요.(031-8020-2514~5)**